top of page

הרצאות מוכנות

ארבע וחצי דקות מתחת למים הכניסו אותי למשימה שלא תכננתי לקחת על עצמי - להחזיר לעצמי את השליטה על המוח שלי ועל החיים שלי.

הגשר בין 'אני שלפני התאונה' לבין 'אני שאחריה' מעניק לי נקודת מבט ייחודית ושפע התנסויות ותובנות.
למעלה מעשור של מפגשים עם קהלים רבים ומאוד מגוונים, ייצרו הרצאות שונות שהמשותף להן הוא הסיפור שלי לפני ואחרי התאונה. כל אחת שופכת אור על היבט אחר ומדגישה מימד אחר.

bottom of page